Interview

 
1. Hvad er det?
Formålet med et interview er at gengive en samtale / interview i en avisartikel. Journalisten skriver om de vigtigste dele eller bringer hele interviewet.
 
Vigtigt: Denne genre må ikke forveksles med research-interview, som er korte interviews, man ofte finder i helt andre typer artikler. Fx i nyheds- og baggrundsartikler, reportager osv.
a. Artiklen er bygget på et særligt grundigt interview, som fylder hele artiklen. Man kan sige at interviewet ér artiklen. Derfor kaldes denne form for artikler ganske enkelt for: “interview”.
b. Journalisten skal gengive nøjagtigt, hvad personen siger og mener, og må derfor ikke ændre på, hvad der blev sagt under interviewet.
c. Artiklen kan indeholde beskrivelser af personens reaktioner og andet som sker under interviewet.
d. Artiklen starter ofte med at beskrive, hvordan det er at møde personen eller beskrive hvor og hvordan interviewet foregår.
e. Portrætinterview
Et portrætinterview er et interview med en person, som deler oplysninger om sit liv med journalisten. Det kan fx handle om personens karriere som skuespiller, eller handle om personens liv og opvækst. 
 
Her er journalisten ude på at give et portræt af personen.
f. Sagsinterview
I et sagsinterview er det ikke personen, der er i centrum, men en sag eller et emne. Det kan fx være et interview om forholdet i en flygtningelejr eller et interview om sociale medier. Journalisten interviewer for at få holdninger og meninger om sagen/emnet.
 
Der findes flere typer sagsinterviews:
 • Holdningsinterview: Interview med en person om holdninger til et emne.
 • Ekspertinterview: Journalisten interviewer en ekspert om et emne.
 • Gruppeinterview: Journalisten interviewer flere personer om deres forskellige holdninger til et emne. 
g. Interview hører under kategorien: information
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Find først ud af hvilken type interview-artikel du ønsker at skrive. Læs mere om de forskellige slags ovenover eller klik her.
 • Portrætinterview
 • Sagsinterview
b. Artiklen skal have en rubrik som fanger læserens opmærksomhed.
 
Det kan fx være en sjov eller vigtig sætning fra selve interviewet. Det kan også være en sætning som beskriver personen osv.
c. Ideer til en start. Artiklen kan fx starte med at beskrive:
 • hvordan det er at mødes med personen der skal interviewes.
 • hvad emnet og formålet er med interviewet.
 • hvor journalisten og personen er.
d. Personen / personerne der interviewes er vigtigst i artiklen. Derfor skal artiklen mest indeholde, hvad der bliver sagt og svaret.
e. Der må bruges både direkte tale og indirekte tale.
f. Det skal være tydeligt, hvad der bliver spurgt om. Læseren må ikke være i tvivl. Der kan være flere måder at skrive dette på.
 
Eksempel 1: Citater
"Hvordan er det at være kendt?"
"Det er mange gange ret hårdt at være kendt," svarer hun og tager en slurk af sin kildevand.
 
Eksempel 2: Resume
Til mit spørgsmål om, hvordan det er at være kendt, blev der svaret, at det ofte kan være ret hårdt.
 
Eksempel 3: Blandet resume og citater
"Hvordan er det at være kendt?"
Hun kigger op og smiler efter jeg har stillet mit spørgsmål, og forklarer at det ofte kan være hårdt.
g. Journalisten skal være bevidst om, hvem målgruppen er. Hvem er denne artikel skrevet til? Fx vil et interview med en ung popstjerne henvende sig til unge mennesker osv. Sprog og tempo i artiklen skal helst matche denne målgruppe.
h. Rækkefølgen af spørgsmål er vigtig. Jo længere man bevæger sig ind i artiklen, jo dybere bliver spørgsmålene. Det er dog ret almindeligt at der sluttes af med et par nemme spørgsmål, for nemmere at kunne forlade interviewet igen.
i: Ideer til en slutning: Artiklen kan fx slutte med at beskrive:
 • hvad hovedpointerne var i interviewet - en konklusion på det der blev sagt.
 • hvordan det var at mødes med personen.
 • at samle op på hvorfor personen er relevant, og hvad fremtiden bringer for personen. 
 • at beskrive hvordan interviewet slutter og hvordan man forlader stedet, siger farvel eller andet.
 
3. Layout
a. En artikel i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. Hvis du bruger et billede af personen i interviewet, skal du angive fotografen under billedet.
c. En artikel skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Den kan også have underrubrik eller en manchet.
d. Der kan bruges mellemrubrikker for at gøre teksten nemmere at finde rundt i.
e. Husk at angive navn og dato på tekstforfatteren (altså dig). Dette kaldes en byline. 
f. Du kan lave en faktaboks med data om personen.
g. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Helvetica, Arial, Calibri osv.
h. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
i. Citater skal angives med tegn. Se eksempler her.
j. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
k. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- !!! Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node