In medias res

In medias res betyder at forfatteren har valgt at starte historien midt i en handling. Det kan fx være midt i en flugt, et skænderi, en håndboldkamp eller andet, hvor man bliver smidt ind i en handling, som allerede er i gang. 
 
Dette bruges ofte i noveller, og hjælper til med at fange læserens opmærksomhed fra starten. Læseren ved at der har foregået noget inden teksten gik i gang, som man er gået glip af. Derved tvinges læseren ud i at læse videre for at forstå, hvad der er grund til det, som foregår. 
 
In medias res sætter også et hurtigere tempo i teksten, end når der fx startes med en præsentation af miljø og hovedperson.
 
Eksempel på in medias res:
Jeg kiggede bagud og kunne se de to mænd komme nærmere...
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node