Forsvindingspunkt

Forsvindingspunktet er det punkt, hvor linjerne samles (se billede).
 
Når man ser et billede med dybde i, vil figurer med kanter altid have et forsvindingspunkt. 
 
Det er dog ikke sikkert, at forsvindingspunktet ligger inden for billedrammen.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node