Eventyr

 
1. Hvad er det?
Eventyr tager læseren med på en rejse, hvor alt kan ske, og hvor det gode næste altid sejrer. Formålet med et eventyr er at opdrage og fortælle om livets vilkår igennem historier, hvor der er en tydelig moral. Eventyr giver også bud på, hvordan vi mennesker overkommer forhindringer, svære valg og dilemmaer. Nogle eventyr har også et "voksent-lag" og kommenterer på politik og samfund (kunsteventyr).
 
Eventyr ender ofte med den konklusion, at det hele er kampen værd og det gode vil sejre, hvis vi tør tage udfordringen op mod det onde og det svære i livet. Mange eventyr er derfor tidløse i deres budskaber og kan gå i arv i generationer.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Sprog: Et eventyr skal skrives i et relativt let læseligt og forståeligt sprog, som både en voksen og et barn kan få noget ud af at læse og forstå.
b. Tillægsord: Brug gerne masser af tillægsord til at beskrive personer og miljø.
Fx: den smukke prinsesse, den grimme heks, den stygge trold, den hvide hest, den tapre ridder, den mørke skov, det store slot osv.
c. Identifikation: Der skal være en tydelig hovedperson, som læseren skal kunne identificere sig med.
d. Tidløs: Eventyr skal helst ikke angive årstal, alder på personer, rigtige adresser eller andet faktaviden. Historien skal kunne foregå, hvor som helst, når som helst.
e. Kronologi: Handlingen skal være kronologisk opbygget.
f. Titel: Titlen kan enten pege på noget i handlingen eller være forbundet med personerne.
g. Virkemidler: Eventyr er fyldt med sproglige virkemidler. Her er nogle eksempler: rim, remser, modsætninger, opremsninger, gåder, formelsprog (der var engang....), gentagelser.
h. Symbolik: Der er ofte symbolik i eventyr. En blomst = kærlighed, en skov = det ukendte osv.
i. Konflikt: Historien skal drives af en konflikt, et dilemma eller en forhindring som hovedpersonen stilles overfor.
j: Morale: Historien skal helst vise at hovedpersonen til sidst har sejret, er blevet klogere eller på anden måde er ændret/forbedret. Den der skal læse eventyret skal på den måde lære noget af historien. Der skal være en morale.
k: Kontraktmodellen: Det er en god ide at bygge sit eventyr op ved hjælp af kontraktmodellen.
 
3. Layout
a. Et eventyr er som regel mellem 2-6 sider, men der findes ingen regler om dette.
b. Lav gerne naturlige inddelinger i teksten (afsnit), for at gøre den mere læsevenlig.
c. Eventyret skal have en titel.
d. Hvis du bruger rim og remser, så marker dette i teksten. Lad dem stå for sig selv i teksten ved hjælp af linjeskift, og-/eller skriv med kursiv. 
f. Brug letlæselig skrift. Fx Arial, Calibri eller Helvetica.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node