Eventyr

 
1. Hvad er det?
Formålet med et eventyr at opdrage og fortælle om livet igennem historier, hvor der er en tydelig moral.
a. Eventyr tager læseren med på en rejse, hvor alt kan ske, og hvor det gode oftest sejrer. Eventyr giver forklaringer på nogle af menneskets grundvilkår. Eventyr giver også bud på, hvordan vi mennesker overkommer forhindringer, svære valg og dilemmaer.
Mange eventyr ender op med den konklusion, at det hele er kampen værd og det gode vil sejre, hvis vi tør tage udfordringen op mod det onde og det svære i livet.
 
Mange eventyr er derfor tidløse i deres budskaber og kan gå i arv i generationer.
b. Samfund og politik: Nogle kunsteventyr tager stilling til samfund og politik fra den tid forfatteren levede i. Man kan finde humoristiske/kritiske kommentarer i fx Klods-Hans og Kejserens Nye Klæder, hvor H.C. Andersens kommenterer på magthaverne i samfundet. 
c. Folkeeventyr og kunsteventyr: De to dominerende typer eventyr er: folkeeventyr og kunsteventyr.
d. Modsætninger: Eventyr benytter modsætninger, som et redskab til nemt at forstå teksten. Fx: god/ond, ung/gammel, stor/lille osv. Fx: den onde er en vred trold, og den gode er en glad ridder.
e. Flere lag: Nogle eventyr har også flere lag. Man kan sige at der både er noget for børn og voksne. Fx har nogle eventyr også politiske budskaber, og har et kritisk syn på sin samtid. Dette gælder især for nogle kunsteventyr.
f. Magi: Eventyr har ofte magiske elementer, som er med til at forstærke budskaber og betydninger i teksten. Fx en heks, et flyvende tæppe, en talende hund, trylleri, forbandelser osv.
g. Talmagi: Der bruges også ofte magiske tal. 3-7-9-13 m.m.
h. Morale: Eventyr var og er stadig nyttige til at lære børn om en morale. Eventyr blev derfor ofte fortalt som et led opdragelsen, udover at det også er underholdende læsning.
i. De episke love. De episke love er elementer, som mange eventyr er bygget op af. De episke love gælder især for folkeeventyr.
k. Aktantmodellen: Personerne i mange eventyr kan have bestemte forhold/relationer til hinanden. Aktantmodellen kan, i mange tilfælde, bruges til at bestemme, hvordan personerne hører sammen.
j. Kontraktmodellen: Mange eventyr følger kontraktmodellen, Denne model kendes også som hjem-ud-hjem.
k. Eventyr har en fortællestil som er enkel og ligetil. Eventyr benytter sig ofte af faste vendinger, formelsprog og gentagelser.
l. Handlingen er for det meste kronologisk.
m. Eventyr hører under kategorien: fiktion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Sprog: Et eventyr skal skrives i et relativt let læseligt og forståeligt sprog, som både en voksen og et barn kan få noget ud af at læse og forstå.
b. Tillægsord: Brug gerne masser af tillægsord til at beskrive personer og miljø.
Fx: den smukke prinsesse, den grimme heks, den stygge trold, den hvide hest, den tapre ridder, den mørke skov, det store slot osv.
c. Identifikation: Der skal være en tydelig hovedperson, som læseren skal kunne identificere sig med.
d. Tidløs: Eventyr skal helst ikke angive årstal, alder på personer, rigtige adresser eller andet faktaviden. Historien skal kunne foregå, hvor som helst, når som helst.
e. Kronologi: Handlingen skal være kronologisk opbygget.
f. Titel: Titlen kan enten pege på noget i handlingen eller være forbundet med personerne.
g. Virkemidler: Eventyr er fyldt med sproglige virkemidler. Her er nogle eksempler: rim, remser, modsætninger, opremsninger, gåder, formelsprog (der var engang....), gentagelser.
h. Symbolik: Der er ofte symbolik i eventyr. En blomst = kærlighed, en skov = det ukendte osv.
i. Konflikt: Historien skal drives af en konflikt, et dilemma eller en forhindring som hovedpersonen stilles overfor.
j: Morale: Historien skal helst vise at hovedpersonen til sidst har sejret, er blevet klogere eller på anden måde er ændret/forbedret. Den der skal læse eventyret skal på den måde lære noget af historien. Der skal være en morale.
k: Kontraktmodellen: Det er en god ide at bygge sit eventyr op ved hjælp af kontraktmodellen.
 
3. Layout
a. Et eventyr er som regel mellem 2-6 sider, men der findes ingen regler om dette.
b. Lav gerne naturlige inddelinger i teksten (afsnit), for at gøre den mere læsevenlig.
c. Eventyret skal have en titel.
d. Hvis du bruger rim og remser, så marker dette i teksten. Lad dem stå for sig selv i teksten ved hjælp af linjeskift, og-/eller skriv med kursiv. 
f. Brug letlæselig skrift. Fx Arial, Calibri eller Helvetica.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node