Essay

 
1. Hvad er det?
Et essay er en slags fri tekst, hvor forfatteren reflekterer over et emne.
 
Kan rumme elementer fra erindring og lyrik
Minder om genren kronik
a. Ordet ”essay” betyder "forsøge", ”afprøve”.
b. I et essay søger man efter "sandheden" om et emne. Man finder den ikke nødvendigvis, men man forsøger at indramme den.
c. Emnet skal sætte gang i dine tanker.
d. Man er nysgerrig på sit emne og er derfor undersøgende.
e. Man kan mærke forfatterens personlighed og humør igennem teksten. Der er en tydeligt lyst til at tænke tanker om emnet.
 
Forfatteren tænker højt. Man kan kalde det for skrive-tænkning.
f. I et essay kan man gå ind i en slags debat eller samtale med sig selv. Man kan stille sig selv spørgsmål, som man prøver at svare på.
 
Man argumenterer for og imod og undersøger forskellige vinkler og  løsninger.
g. Et essay skal helst indeholde disse 3 dele:  
  1. Det konkrete: emnet præsenteres, beskrives, forklares
  2. Det erindrinde: personlige erfaringer, minder om emnet
  3. Det reflekterende: der tænkes over emnet og emnet belyses fra flere vinkler
h. Essay hører under kategorien: refleksion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Planlæg inden du skriver: Lav eventuelt et mindmap inden du skriver. Dette kan hjælpe dig til at bevare overblikket, mens du skriver.
 
Husk den røde tråd: Der skal være en slags ”rød tråd” igennem teksten. Det er vigtigt at holde fast i, hvad det er man undersøger.
b. Det konkrete: Man præsenterer og beskriver emnet grundigt.
Kom med eksempler, modeksempler, og overbevis læseren om at emnet er vigtigt / spændende. 
 
Stil spørgsmål til dig selv om emnet, som du undrer dig over eller gerne vil "undersøge".
c. Det erindrende: Man beskriver oplevelser, erfaringer og særlige situationer, man har haft med emnet. Skriv også om en erindring fra barndommen eller ungdommen. Beskriv gerne med sanserne - hvordan var det at være der?
d. Det reflekterende: Man kan kalde det en slags tankestrøm, som man deler med den der læser. Husk at man "undersøger" et emne og er derfor nysgerrig. Man undrer sig og er undersøgende.
e. Sprog: Sproget skal være velovervejet og velformuleret, men det behøver ikke at være fint og højtideligt. Man skal kunne høre at du har lyst til at tænke over emnet.
 
Sproglige virkemidler: Man kan benytte sig af humor, billedsprog, talemåder osv. for at gøre sit essay mere levende og spændende for læseren.
f. Sansninger: I et essay beskriver man ofte oplevelser, man har haft med høre-, lugte-, syns-, smags- og følesansen.
g. Konklusion: Man forsøger at samle tankerne til sidst. Hvis man har stillet spørgsmål til sig selv, sørger man for at pointere de svar, man er kommet frem til.
 
Man behøver ikke komme frem til en klar løsning. Et svar kan godt være, at man ikke kan finde et entydigt resultat, men at man har forskellige bud.
 
3. Layout
a. Et essay skal have en overskrift / titel.
b. Brug afsnit. Inddel teksten steder, hvor det giver mening.
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman osv.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. Højremargin skal være med orddeling.
f. Et essay fylder som regel 1-3 sider.
g. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node