Essay

 
1. Hvad er det?
Et essay er en slags fri tekst om et emne, som forfatteren tænker over og skriver om. Det lyder som om forfatteren tænker højt. Derfor kalder nogle det for skrive-tænkning.
 
Ordet ”essay” betyder "afprøve" eller ”forsøge”. Forfatteren "afprøver" emnet ved at gå på opdagelse i det, undersøge det fra flere vinkler og forsøge at begribe og forklare essensen af det.
 
Essay hører til under kategorien refleksion.
Læs mere om genren essay her.
 
2. Hvordan skriver jeg?
Før du skriver:
Planlæg hvilke vinkler du vil tage med om emnet. Dette er vigtigt, da man nemt kan fare vild i et essay.
 
Lav evt. en ide-blomst, hvor du skriver de ting ned, du vil komme ind på i dit essay. 
a. Opbygning. Et essay kan bygges op på denne måde:
 • En interessant titel. Find på en interessant titel som afslører noget om emnet. Det må gerne være lidt skævt, humoristisk eller spøjst, så læseren bliver nysgerrig. 
   
 • Et eksempel, en erindring eller en scene)
  Præsenter dit emne med et eksempel, en erindring, eller en scene. Altså fx en personlig oplevelse eller erfaring, hvor du fra starten prøver, at få læseren til at danne billeder i hovedet. På den måde kan læseren nemmere forstå og relatere til det, du vil skrive om.
   
 • Refleksioner
  Her reflekterer du over emnet. Emnet udfoldes og undersøges. Det er dine tanker der er i centrum.
   
 • Zoom ud: Du zoomer ud fra dig selv og ser emnet fra omverden. Dvs. andre vinkler end dig selv: fx eksperter, fagfolk, artikler, eller fra nogen du kender. Men husk at emnet skal være "den røde tråd", og DU skal reflektere over alt, hvad du bringer ind i dit essay.
   
 • En afrunding (konklusion)
  Her forsøger du at samle trådene og komme til en konklusion. Prøv at nå ind til kernen af emnet. Husk at der ikke er et facit - kun et resultat af alle dine refleksioner. Du kan eventuelt slutte af med noget at tænke over, eller noget som stadig undrer dig,
b. Indhold. Et essay SKAL indeholde disse 3 elementer:
 1. Det konkrete: emnet skal præsenteres, beskrives, forklares. Fold emnet ud.
   
 2. Det erindrende: fortæl om personlige erfaringer, oplevelser og minder du har om emnet. Lav detaljerede beskrivelser af oplevelsen og tag masser af beskrivelser og sanseindtryk med.
   
 3. Det reflekterende: der skal tænkes højt over emnet i teksten, og det skal belyses fra flere vinkler.
c. Den røde tråd. Alt i essay'et skal spinde rundt om det emne, du skriver om. Emnet skal hele tiden være "Den Røde Tråd" i teksten.
d. Detaljer er vigtige. Du skal "nørde" med emnet. Selv de små ting er interessante at skrive om. Du skal ønske at forstå emnet - at begribe det.
e. Nærvær. Vær til stede i teksten. Man skal mærke din personlighed og dit humør igennem teksten. Du skal altså udstråle en slags energi.
f. Sprog og stil. Et essay skal lyde godt. Sproget skal være velformuleret og interessant at læse. Gør dig derfor umage med at skrive.
 
Husk: du inviterer læseren indenfor i dit hoved. Kom med sjove og interessante måder at tænke om emnet på. Leg med sproget, brug metaforer, ordspil og andet, som kan farve teksten og gøre den interessant at læse. 
g. Emnet er vigtigst. Husk at emnet er vigtigere end dig. Skriv IKKE hele tiden: jeg synes, jeg mener ...
   
3. Layout
a. Et essay skal have en titel.
b. Vigtigt: Lav afsnit i teksten, hvor der er naturlige skift i indholdet. Brug gerne dobbelt linjeafstand ved disse afsnit.
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. Højremargin skal være med ord-deling.
f. Et essay er normalt mellem 2-5 sider. Der er dog ingen regler for dette.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node