Essay

 
1. Hvad er det?
Et essay er en slags fri tekst om et emne, som forfatteren tænker over og skriver om. Det lyder som om forfatteren tænker højt. Derfor kalder nogle det for skrive-tænkning.
 
Ordet ”essay” betyder "afprøve" eller ”forsøge”. Forfatteren "afprøver" emnet ved at gå på opdagelse i det, undersøge det fra flere vinkler og forsøge at begribe og forklare essensen af det.
 
Essay hører til under kategorien refleksion.
Læs mere om genren essay her.
 
2. Hvordan skriver jeg?
Før du skriver. Planlæg hvilke vinkler du vil tage med om emnet. Lav evt. en ide-blomst, hvor du skriver de ting ned, du vil komme ind på i dit essay.
a. Opbygning. Et essay kan bygges op på denne måde:
  • en indledning, hvor emnet præsenteres
  • en uddybning, hvor emnet udfoldes, undersøges og forklares
  • en afrunding, hvor man førsøger at komme til en konklusion
b. Indhold. Et essay skal indeholde disse 3 elementer:
  1. Det konkrete: emnet skal præsenteres, beskrives, forklares. Fold emnet ud.
  2. Det erindrende: fortæl om personlige erfaringer, oplevelser og minder du har om emnet. Lav detaljerede beskrivelser af oplevelsen og tag gerne sanseindtryk med.
  3. Det reflekterende: der skal tænkes højt over emnet i teksten, og det skal belyses fra flere vinkler.
c. Den røde tråd. Alt i essay'et skal spinde rundt om det emne, du skriver om. Emnet skal hele tiden være "Den Røde Tråd" i teksten.
d. Detaljer er vigtige. Du skal "nørde" med emnet. Selv de små ting er interessante at skrive om. Du skal ønske at forstå emnet - at begribe det.
e. Nærvær. Vær til stede i teksten. Man skal mærke din personlighed og dit humør igennem teksten. Du skal altså udstråle en slags energi.
f. Sprog og stil. Et essay skal lyde godt. Sproget skal være velformuleret og interessant at læse. Gør dig derfor umage med at skrive.
 
Husk: du inviterer læseren indenfor i dit hoved. Kom med sjove og interessante måder at tænke om emnet på. Leg med sproget, brug metaforer, ordspil og andet som kan give teksten farve. 
 
Husk: Emnet er vigtigere end dig. Skriv IKKE hele tiden: jeg synes, jeg mener ...
g. Konklusion. Til sidst i dit essay kan du forsøge at opsamle de vigtigste pointer. Lav derfor en konklusion, hvor du prøver at nå frem til en slags forståelse af emnet.
   
3. Layout
a. Et essay skal have en titel.
b. Der skal være tydelige afsnit i teksten, hvor der er naturlige skift i indholdet. Brug gerne dobbelt linjeafstand ved disse afsnit.
c. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Arial.
d. Teksten skal venstrejusteres.
e. Højremargin skal være med ord-deling.
f. Et essay er normalt mellem 1-4 sider. Der er dog ingen regler for dette.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node