Erindring

 
1. Hvad er det?
En erindring er en fortælling, hvor forfatteren skriver om noget, som forfatteren kan huske fra sin fortid.
a. En erindring kan fx handle om vigtige begivenheder fra barndommen eller ungdommen.
b. Fortællingen tager udgangspunkt i, at forfatteren tænker tilbage på noget særligt.
c. En erindring er ofte et minde om noget lykkeligt, sørgeligt, eller på anden måde følelsesladet fra fortiden.
d. Forfatteren forsøger at gøre sit minde spændende for læseren, og skriver derfor ofte på en lidt mere interessant/spændende måde, end det måske i virkeligheden var.
e. Erindringer kan ofte minde om en dagbog. Dog med mere indhold og mere fyldige beskrivelser.
f. Fortællingen peger måske også på ting eller emner, som hørte den tid til. Fx ting der ikke længere eksisterer eller noget, som rørte sig i samfundet.
g. Erindring hører under kategorien: refleksion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Erindringer er for det meste skrevet i datid.
b. Handlingen skal helst være kronologisk (springer ikke rundt i tid).
c. Forfatteren er også den der husker tilbage. Skriv derfor i 1. person (jeg-fortæller).
d. Stemninger: Skriv om stemninger, følelser, miljø, personer og oplevelser.
e. Sansninger: Skriv gerne om sansninger. (Se, røre, lugte, høre, smage).
f. Beskriv: Lav gode og fyldige beskrivelser. Det skal være nemt for læseren at sætte sig ind i, hvordan fortælleren har oplevet det, der fortælles om. Fortælleren skal forsøge at skabe billeder i hovedet på den, som læser.
g. Rød tråd: Husk den røde tråd og pas på ikke at fare vild i din egen fortælling. Stil derfor dig selv disse spørgsmål:
  • Hvad er det, du egentlig vil med din fortælling?
  • Hvad er det vigtigste, læseren skal have ud af at høre om din erindring?
  • Hvordan holder jeg fast i det vigtigste?
h. Fortæl gerne i starten at du husker tilbage. Eksempler: Jeg husker tydeligt da..... Min barndom var ofte præget af.... Da jeg blev forelsket første gang var det som....
 
3. Layout
a. Erindringen skal have en overskrift.
b. Teksten skal være venstrejusteret.
c. Der må meget gerne være afsnit i teksten, så det bliver nemmere at læse.
d. Skriv med en let læselig skrifttype.