Debatindlæg

 
1. Hvad er det?
Et debatindlæg er en tekst, som bringes i en avis, ofte på en særlig debatside. Indlægget er skrevet af en person, som ønsker at skabe eller deltage i en debat om et aktuelt emne. Personen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet. 
 
Debatindlægget forsøger ved hjælp af argumentation at overbevise modtageren om forskellige synspunkter. Debatindlæg hører under kategorien: opinion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Rubrik. Lav en rubrik. som fanger læserens opmærksomhed. Den må meget gerne både oplyse om indholdet, og samtidig skabe interesse for det. Du kan fx provokere lidt, bruge humor, bruge ordspil eller stille spørgsmål.
b. Vær til stede. Du og din personlighed må gerne træde frem i et debatindlæg.
c. Præsentation: Præsenter og beskriv emnet og problemstillingen. Tag hurtig fat i emnet og udsæt det for dine holdninger og overbevisninger. Man må gerne kunne mærke din energi og dit behov for at debattere emnet.
d. Synspunkter: Du skal komme med alle dine synspunkter. Husk, at synspunkter og holdninger er ligegyldige uden argumenter. Brug derfor argumenter og eksempler for at underbygge det du siger.
e. Inviter til debat: Når modtageren læser debatindlægget skal denne føle en lyst til at svare tilbage, og blande sig i debatten. Nogle spørgsmål og betragtninger må derfor gerne efterlades åbne, så læseren kan reflektere frit og skabe holdninger selv.
 
Man kan også invitere til debat eller kalde på læserens opmærksomhed ved at skrive med en "skarp pen", dvs. skrive i en selvsikker, energisk og måske endda lidt provokerende tone.
 
Note: Det er især i dette punkt, at debatindlægget adskiller sig fra klummen. Klummen er ikke nødvendigvis interesseret i et modsvar eller en debat - men mere at gøre folk klogere eller interesseret i det, den har på hjertet.
f. Løsninger: Kom med løsningsforslag på problemet. Man kan også nævne andres løsningsforslag. Sagen må gerne ses fra flere sider.
g. Eksempler: Brug eksempler (cases) til at anskueliggøre problemet.
h. Sprog: Sproget skal være sagligt, konkret og levende. Tonen må gerne være skarp, men ordentlig og ikke nedladende. Brug gerne gode faste vendinger: for det første, for det andet, endvidere, dertil kommer. 
i. Vigtige små ord: Brug ord, som viser at du argumenterer og forklarer: "derfor", "fordi", "nemlig", "således", "da", "på grund af..." osv.
j. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens moral, fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
k. Opsamling: Slut med en konklusion og slå fast hvad du mener. Slutningen må gerne "skubbe" lidt til den der læser - for at udløse en reaktion.
 
3. Layout
a. Spalter?: Et debatindlæg i en trykt avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel i en internet-avis står ikke i spalter.
b. Rubrik, underrubrik, mellemrubrik:
  • Rubrik (skal med): En artikel skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Rubrikken må gerne afsløre en holdning, så læseren ved, hvad han/hun kan forvente.
  • Underrubrik: Lav gerne en underrubrik eller en manchet, som afslører flere vigtige detaljer omkring nyheden.
  • Mellemrubrikker: Det er også en god ide at lave afsnit i teksten, så den bliver lettere at overskue. Afsnittene markeres med mellemrubrikker.
c. Byline: Husk at angive navn og dato på debattøren (altså dig). Dette kaldes en byline.
d. Tekstens udseende: Brødteksten skal venstrejusteren. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling eller tekstjusteringsværktøjer. Husk at lave afsnit i teksten..
 
Skriv med letlæselig skrift størrelse 12. Fx Times New Roman, Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
e. Kilder: Hvis du kommenterer på noget andre har sagt, skal du huske at nævne kilden tydeligt.
 
- Eksempel: Linda Jeppesen siger i artiklen "Rødhætte var selv ude om det" i B.T. at hun synes, at Rødhætte skulle have lyttet til sin mor.
 
Hvis du har brugt oplysninger fra medier, aviser eller andet, så husk at angive kilder
Hvis du sætter et billede ind i artiklen, skal kilden (fx fotograf, år) skrives under billedet.
f. Layout-eksempel: Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
Obs. !!! Vær opmærksom på at layout-eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node