Debatindlæg

 
1. Hvad er det?
Formålet med et debatindlæg er enten at skabe en debat (eller deltage i en debat) om et aktuelt emne.
a. Et debatindlæg er en tekst, som bringes i en avis, ofte på en særlig debatside.
b. Indlægget er skrevet af en person, som ønsker at skabe eller deltage i en debat om et aktuelt emne.
c. Personen præsenterer problemet, fremsætter sit synspunkt, argumenterer for sit synspunkt og giver sin løsning på problemet.
d. Debatindlægget forsøger ved hjælp af argumentation at overbevise modtageren om, at afsenderens synspunkt er rigtigt.
e. Et debatindlæg er subjektivt. Dvs. at afsenderen udtrykker sine egne holdninger og meninger.
f. Et debatindlæg minder om et læserbrev, men er længere og kan gå mere i dybden med problemet. Hvor et læserbrev udtrykker en holdning til et problem, vil debatindlægget ikke kun udtrykke en holdning, men også vise, hvordan man kan løse problemet.
g. Debatindlæg hører under kategorien: opinion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Lav en rubrik. som fanger læserens opmærksomhed.
b. Brug jeg-fortæller.
c. Præsentation: Præsenter og beskriv emnet og problemet.
d. Synspunkter: Du skal komme med dit synspunkt (din mening). Kom med 2-3 argumenter for dit synspunkt og underbyg med eksempler.
e. Løsninger: Kom med løsningsforslag på problemet. Man kan også nævne andres løsningsforslag. Sagen må gerne ses fra flere sider.
f. Eksempler: Brug eksempler (cases) til at anskueliggøre problemet.
g. Sprog: Sproget skal være sagligt, konkret og levende. Tonen må gerne være skarp, men ordentlig og ikke nedladende. Brug gerne gode faste vendinger: for det første, for det andet, endvidere, dertil kommer. 
h. Argumentér: Brug ord, som viser at man argumenterer: derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af.
i. Appellér: Appellér til modtageren - dvs. tal til læserens fornuft og følelser, så læseren mærker det samme som dig og bliver overbevist. Se: de 3 appelformer.
j. Opsamling: Slut med en konklusion og slå fast hvad du mener.
 
3. Layout
a. Et debatindlæg i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. Hvis du sætter et billede ind i artiklen skal du angive kilden under billedet.
c. En artikel skal have en rubrik (overskrift). Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten. Rubrikken må gerne afsløre en holdning, så læseren ved, hvad han/hun kan forvente.
d. Husk at angive navn og dato på debattøren (altså dig). Dette kaldes en byline. 
e. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12.
- Fx Times New Roman, Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
f. Teksten skal venstrejusteren. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
g. Hvis du kommenterer på noget andre har sagt, skal du huske at angive kilden tydeligt. Fx:
- Linda Jeppesen siger i en artikel i B.T. at hun ikke tror på liv efter døden.(Læs mere om kildetyper
h. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
i. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- !!! Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node