Dagbog

 
1. Hvad er det?
Dagbogens formål er at give forfatteren mulighed for at samle og nedskrive helt personlige tanker og oplevelser, uden at skulle stå til ansvar for andre end sig selv.
a. En dagbog er en slags samling af minder og tanker fra én dag.
b. En dagbog skal forsøge at samle tankerne omkring noget man har oplevet.
c. Dagbogen behandler dagens oplevelser og kommenterer på det, man har oplevet.
d. I en dagbog kan den der skriver evt. komme frem til en form for forståelse, for det der er sket. En konklusion.
e. Dagbogen har nogle af de samme genretræk som ”brev” og ”kronik”. 
f. Dagbog hører under kategorien: refleksion
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Resume af dagen: Skriv dagbogen som et slags resume over de vigtigste ting, hovedpersonen har oplevet på en dag.
b. Indhold: Den der skriver dagbogen fortæller både om, hvad der er sket i løbet af dagen, men også hvad man synes om det. Husk derfor at dagbogen skal indeholde tanker, følelser og meninger om det der er sket.
c. Sproget: En dagbog skal skrives i dagligdags-sprog. Det skal lyde som om, at personen tænker højt.
d. Dagbogen er modtageren: I en dagbog skriver man ofte direkte til dagbogen, som om den er en personlighed, der er villig til at lytte til den der skriver. Derfor starter nogle dagbøger med: Kære dagbog. (Det er dog ikke en regel).
e. Nutid og datid: En dagbog skrives nogle steder i nutid og andre steder i datid. 
  • Man skriver i datid, når man tænker tilbage og fortæller om dagen. 
  • Man skriver i nutid når man tænker over, eller kommenterer på det der er sket. 
Eksempel: 
I morges stod jeg for sent op. (datid)
Det plejer jeg ellers ikke at gøre. (nutid)
 
3. Layout
a. Der skal være overskrift og dato for den dag dagbogen skrives.
b. Skriv med letlæselig skrift. Fx Calibri, Helvetica, Times New Roman.
c. Teksten skal venstrejusteres.
d. Højremargin skal være med automatisk ord-deling.
e. En dagbog er typisk ca. 1-3 sider lang.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node