Det personlige brev

 
1. Hvad er det?
Formålet med et personligt brev er at overbringe en meddelelse til en bestemt modtager. Der er som sådan ingen begrænsninger for, hvad et brev kan indeholde. Her er næsten alt tilladt. Det personlige brev skrives som regel i en hverdagsagtig tone. Afsenderen har ofte en relation til modtageren, som "skinner igennem" i sproget. Man "taler" nærmest til den der læser brevet. 
 
Et brev er, i traditionel forstand, et papir i en kuvert, men kan også skrives som en e-mail og sendes elektronisk. 
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Modtager: Husk at sætte dig ind i hvem modtageren er. Det er vigtigt at brevet er rettet mod den rigtige person, og at brevet taler til præcis til denne modtager.
b. Sprog: Det personlige brev er skrevet i et dagligdagssprog, hvor både tanker, følelser og information kan få lige meget plads.
 
Afsenderen har ofte "noget på hjertet", og vil formulere dette på papir.
 
Forsøg, engang imellem mens du skriver, at sætte dig i modtagerens sted: altså hvordan er det at læse dette brev. Er det nemt at forstå, og er det interessant at læse?
c. Formål: Brevet skal have et formål.
 
Et brev indeholder altid en afsender (dig) - der skriver et indhold - til en modtager. Hvad skal dette indhold hen til modtageren for? Dette er meget vigtigt at gøre sig klart, inden du skriver.
  • Ønsker du at informere modtageren om noget? Hvad vil du informere om?
  • Ønsker du en reaktion fra modtageren? Hvilken reaktion ønsker du?
  • Ønsker du begge dele?
d. Synsvinkel: Det personlige brev brev skal skrives i jeg-fortæller.
e. Afsnit: Husk at det skal være nemt at finde rundt i et brev. Lav derfor en enkel og overskuelig opbygning af indholdet. Man kan foreksempel dele brevet ind i: 
  1. En indledning: Fx: "Hej Karen. Det er lang tid siden vi sidst har snakket ..."
  2. En uddybning: Her uddybes og forklares det man vil med brevet.
  3. En afslutning + hilsen: Fx: "Jeg glæder mig til vi ses. Hilsen Peter"
Dette er kun et eksempel. I et personligt brev kan man stort set bygge det op, som man har lyst til.
f. Kommunikationsmodel: En kommunikationsmodel kan hjælpe med at du husker at tilpasse sproget og indholdet i brevet. Læs mere.
 
3. Layout
a. Et personligt brev behøver ikke dato, for hvornår brevet er skrevet - det er altså ikke et krav. Dato kan placeres i højre øverste hjørne af brevet.
b. Et personligt brev behøver ikke en overskrift, men lav gerne en, hvis det passer ind.
c. Et brev skal indeholde oplysninger om afsender og modtager. Dvs. navne skal fremgå i brevet.
d. Et længere brev kan med fordel skrives med inddelinger i afsnit, for at gøre det lettere at læse for modtageren. Lav derfor afsnit med luft imellem, så det er tydeligt at teksten er delt op.
e. Et brev slutter som regel med en hilsen fra afsenderen.
Fx: Hilsen Mogens, Med venlig hilsen Mogens, Kærlig hilsen Mogens

Eksempel på layout personligt brev

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node