Det personlige brev

1. Hvad er det?
Formålet med et personligt brev er at overbringe personlig information til en bestemt modtager.
a. Det personlige brev skrives ofte for at informere og reflektere, men der er som sådan ingen begrænsninger for, hvad et brev kan indeholde.
b. Det personlige brev skrives som regel i en hverdagsagtig tone. Afsenderen har ofte en relation til modtageren, som "skinner igennem" i sproget. Her er næsten alt tilladt.
c. I et personligt brev "taler" man nærmest til modtageren.
d. Et brev er som udgangspunkt et papir i en kuvert, men et brev kan også formuleres i en e-mail og sendes elektronisk.
e. Der skelnes her mellem to typer breve: "Det formelle brev" og "det personlige brev"
f. Det personlige brev hører under kategorien: refleksion
2. Hvordan skriver jeg?
a. Modtager: Husk at sætte dig ind i hvem modtageren er. Det er vigtigt at brevet er rettet mod den rigtige person, og at brevet taler til præcis til denne modtager.
b. Sprog: Det personlige brev er skrevet i et dagligdagssprog, hvor både tanker, følelser og information kan få lige meget plads. Afsenderen ønsker måske at forklare noget, informere om noget eller måske bede om noget.
 
Sproget kan sagtens lyde som en helt almindelig samtale, hvor det naturligvis kun er afsenderen, der taler. Afsenderen har ofte "noget på hjertet", og vil formulere dette på papir.
c. Synsvinkel: Det personlige brev brev skal skrives i jeg-fortæller.
d. Afsnit: Husk at det skal være nemt at finde rundt i et brev. Derfor, lav gerne afsnit i teksten og skriv helst om en ting ad gangen.
 
Man kan foreksempel dele brevet ind i: 
  1. En indledning: Fx: Hej Karen. Jeg skriver fordi...
  2. En midte: Her uddybes det man skriver om. Dette afsnit fylder mest.
  3. En afslutning + hilsen: Fx: Jeg glæder mig til vi ses. Hilsen Peter
3. Layout
a. Et personligt brev behøver ikke dato, for hvornår brevet er skrevet - det er altså ikke et krav. Dato kan placeres i højre øverste hjørne af brevet.
b. Et personligt brev behøver ikke en overskrift, men lav gerne en, hvis det passer ind.
c. Et brev skal indeholde oplysninger og afsender og modtager. Dvs. navne skal fremgå i brevet.
d. Et længere brev kan med fordel skrives med inddelinger i afsnit, for at gøre det lettere at læse for modtageren. Lav derfor afsnit med luft imellem, så det er tydeligt at teksten er delt op.
e. Et brev slutter som regel med en hilsen fra afsenderen.
Fx: Hilsen Mogens, Med venlig hilsen Mogens, Kærlig hilsen Mogens

Layout i det personlige brev