Brev

Der findes som hovedregel 2 typer breve. Det personlige og det formelle brev. Herunder er genretræk for begge typer beskrevet.

Hvad er et brev?

  • Brev hører under kategorien: refleksion.
  • Et brev er en meddelelse, som sendes til en relevant modtager.
  • Et godt brev er formuleret i et sprog, som tager højde for hvem modtageren er.
  • I et brev "taler" man nærmest til modtageren.
  • Et brev er som udgangspunkt et papir i en kuvert, men et brev kan også formuleres i en e-mail og sendes elektronisk.
  • Et brev skrives ofte for at informere og/eller reflektere, men der er som sådan ingen begrænsninger for, hvad et brev kan indeholde.
  • Der skelnes mellem to typer breve: "det formelle brev" og "det personlige brev".

Det formelle brev

Det formelle brev kan være et brev til eller fra en skole, et firma, et skattekontor, en læge osv. Det kan fx være en klage, en henvendelse om udlejning af et forsamlingshus, en ansøgning, informationer om et mobil-abonnement eller lignende. Sproget er ikke hverdagsagtigt, men velovervejet, velformuleret, høfligt og præcist, og har til opgave at kommunikere klar og tydelig tale.
 
Et formelt brev skal hurtigt og præcist informere eller kunne argumentere for synspunkter og skal ikke kunne misforståes. Derfor er det formelle brev skarpt på, hvad det egentlig er man vil sige. Der er ikke fyld eller udenomssnak.
 
 
Eksempel på layout:
 
Uden forklaringer Med forklaringer  

Det personlige brev

Det personlige brev skrives i en mere hverdagsagtig tone, og hvor modtageren for det meste har en relation til modtageren, som "skinner igennem" i sproget. Tanker, følelser og information kan få lige meget plads.
 
Sproget kan sagtens lyde som en helt almindelig samtale, hvor afsenderen taler til modtageren. Afsenderen har ofte "noget på hjertet".
 
 
Eksempel på layout: