Baggrundsartikel

 
1. Hvad er det?
En baggrundsartikel er en artikel, som går bagved en tidligere nyhed, hvor den prøver at finde svar, informationer og årsager. Fx stiller den spørgsmålene: Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor? Dens formål er at give læseren en større viden og forståelse af "det der skete". 
 
En baggrundsartikel er længere, og går mere i dybden, end en nyhedsartikel. Journalisten undersøger en sag til bunds, laver interviews med relevante personer, kigger tilbage i historien og prøver at finde sammenhænge og svar. Dette kaldes for "research". En baggrundsartikel skal helst slutte med en konklusion, hvor journalisten forholder sig til resultatet af den viden, der er blevet indsamlet om sagen.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Research: Undersøg emnet og spørg ind til nyhedens baggrund. Du skal "gå bag" bag nyheden og prøver at finde masser af viden om den.
b. Indhold: Du kan bruge research-interviews, faktabokse og undersøgelser i en baggrundsartikel.
c. Vinkling: Vælg den vinkel der skal skrives udfra. (Med hvilke øjne ser man på sagen, og hvilke dele af sagen ønsker man at belyse?)
d. Stil disse spørgsmål: Hvad? Hvem? Hvornår? Hvordan? Hvorfor?
e. Opbygning: Du kan bygge artiklen op efter kommode-modellen.
f. Modtager: Husk at tage stilling til, hvem modtageren er. Hvem er artiklen til?
g. Vær objektiv: Journalisten nævner sjældent sig selv eller sine egne holdninger i baggrundsartikler. Han/hun præsenterer i stedet for, hvad vidner, og andre kilder siger om sagen.
Journalisten kan også komme ind på lovgivning og politiske holdninger, hvis det er relevant.
h. Konklusion: Slut artiklen af med en konklusion, hvor den vigtigste viden  opsamles.
 
3. Layout
a. En artikel i en rigtig papir-avis skal skrives i 3-4 spalter. En artikel på internettet står dog sjældent i spalter.
b. Hvis du sætter et billede ind i artiklen, skal du angive kilden (fotografen) under billedet.
c. En artikel skal have en rubrik (overskrift).
- Rubrikken skal skrives med meget større bogstaver end brødteksten.
d. En baggrundsartikel har næsten altid mellemrubrikker for at gøre den nemmere at finde rundt i.
 
Mellemrubrikker er små overskrifter før artiklens forskellige afsnit.
e. Husk at angive journalistens navn og dato (altså dig). Dette kaldes en byline. 
f. Skriv med letlæselig skrift størrelse 12.
- Fx Times New Roman, Georgia, Helvetica, Arial, Calibri osv.
g. Teksten skal venstrejusteres. Højremargin skal være forsøgt gjort lige. Fx med ord-deling.
h. Brug gerne citater fra interviews. Husk at angive navnene tydeligt. Fx:
- Moderen til skudofferet, Linda Jeppesen, udtaler: "Jeg bliver aldrig mig selv igen." (Læs mere om kildetyper)
i. Baggrundsartikler fylder ofte 1-3 sider.
j. Hvis du har søgt oplysninger i medier, aviser på nettet eller andet, så husk at lave kildeangivelse.
k. Du kan læse mere om layout i artikler ved at klikke her.
- Her finder du også forklaringer på avisens elementer, fx manchet, byline osv.
 
- Obs: Vær opmærksom på at eksemplet er en nyhedsartikel.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node