Ansøgning

 
1. Hvad er det?
En ansøgning er en tekst, man skriver til en bestemt modtager, for at komme i betragtning til noget man ønsker. Det kan fx være et job, en lejlighed eller et lån. En ansøgning er først og fremmest ærlig. Man må ikke lyve i en ansøgning!
 
Ansøgningen skrives i et formelt og velformuleret sprog - og i en positiv tone. Det skal være tydeligt, hvad ansøgeren vil, og ansøgeren forsøger at fremstille sig selv så positivt som muligt.
 
2. Hvordan skriver jeg?
Før du skriver: Gør dig klart, hvad du vil med din ansøgning. Hvad er det vigtigste formål og hvad ønsker du modtageren skal synes efter den er læst?
 
Sæt dig ind i det du søger om. I en jobansøgning er det vigtigt at du har kendskab til kravene i jobannoncen og til selve firmaet. I en jobansøgning er det ogs en god ide at lave en liste over dine kvalifikationer, inden du begynder at skrive.
a. Overskrift: Lav en overskrift, som viser, hvad du ansøger om. Fx: "Ansøgning vedrørende jobbet som kok".
b. Komposition: Du kan vælge at bruge følgende opbygning:
 • Indledning: beskriv kort hvorfor du ansøger. 
   
 • Uddybning: Her uddyber du informationer, som kan være relevante for modtageren at høre om. I en jobansøgning er det her, du skal beskrive dine evner og kvalifikationer, som passer ind i jobbeskrivelsen. I andre ansøgninger (fx leje af forsamlingshus) er det her, du kommer med alle relevante informationer: Hvem, hvad, hvorfor, hvornår, hvor mange osv.
   
 • Konklusion: Afrund ansøgningen, fx med en hilsen og kontaktoplysninger.
c. Sprog: En ansøgning skal helst være bedre end de andre ansøgninger, for at komme forrest i køen. Du skal derfor:
 • skrive i et sprog som er præcist og ikke til at misforstå. Det skal være tydeligt, hvad ansøgningen vil. Sproget skal signalere, at du har sat dig ind i tingene.
 • skrive på en måde, så modtageren bliver interesseret i det, du har at sige.
 • skrive i en ordentlig tone. Det er vigtigt at sprog og stil er rettet mod
  modtageren. Dvs. at man er bevidst om, hvem der skal læse og forholde sig til ansøgningen. Derfor er en ansøgning skrevet i et formelt, høfligt og velformuleret sprog.
d. Energi og motivation: Du skal "sælge" dig og dine evner så godt som muligt. Vær derfor motiveret og forsøg at fremstå så troværdig og overbevisende som muligt.
 
Det er en god ide, hvis du forestiller dig, at selv du havde et firma, hvor du søgte folk til forskellige opgaver. Hvem ville du ansætte?
e. Power-ord (jobansøgning): Her er forslag til ord, som er gode at bruge i en jobansøgning. (klik her)
 
3. Layout
a. En ansøgning er et formelt brev og skal derfor have samme layout.
b. Udover selve teksten SKAL følgende informationer med i ansøgningen:
 • Dato: hvornår er den skrevet.
 • Ansøgerens kontaktoplysninger.
 • En hilsen (med venlig hilsen - eller lignende)
 • En underskrift, hvis det er en jobansøgning
c. En ansøgning fylder sjældent mere end 1 side.
d. Bag ansøgningen vedlægges et CV. Altså en oversigt over tidligere ansættelser og uddannelser listet op efter årstal. Man kan også vedlægge udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node