Anmeldelse

 
1. Hvad er det?
a. En anmeldelse er en tekst, hvor man giver sin egen vurdering af noget man har oplevet. Anmelderens opgave er at beskrive og bedømme oplevelsen, så vi kan tage stilling til, om vi også vil opleve det. En anmeldelse er meget subjektiv - altså, det er anmelderens egne meninger og holdninger, der er i centrum. Anmelderen skal beskrive emnets væsentligste indhold, men må ikke afsløre vigtige detaljer, som vil kunne ødelægge oplevelsen for modtageren (spoilere).
 
Anmeldere er som regel dygtige til at skrive, så derfor bruges der masser af sproglige virkemidler i en anmeldelse. Fx sammenligninger, billedsprog, ordspil osv. Sprog og indhold er interessant og underholdende læsning, da det skal fange læserens interesse. Der bruges mange tillægsord, pudsige sætninger og kvikke bemærkninger. Anmelderen må gerne lyde "ovenpå" og intelligent. 
 
En anmeldelse afsluttes som regel med en samlet bedømmelse af oplevelsen. Nogle gange gives der en karakter - fx 4 ud af 5 stjerner eller andet.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Rubrik: Giv din anmelse en overskrift (rubrik), som beskriver din helhedsoplevelse. Fx. "Forfærdelig oplevelse i Tivoli" eller "Fantastisk ungdomsroman med bid i".
 
Rubrikken i en anmeldelse afslører næsten altid, hvad anmelderen mener. Husk at rubrikken skal fange læserens opmærksomhed, så den må gerne være spøjs, skæv, humoristisk, vred, malerisk eller på anden måde interessant.
b. Opbygning: Du kan vælge at bruge følgende opbygning (komposition):
 • Indledning: beskriv kort hvad du anmelder og din oplevelse deraf. 
 • Resume: Giv et resume af det, du skal anmelde (uden at afsløre vigtige ting, som fx slutningen af bogen)

 • Uddybning: Her går du længere ned i din begrundelse. Vær tydelig omkring hvad du kan lide og hvad du ikke synes så godt om. Du kan blandt andet også komme ind på en målgruppe.

 • Eksempler: Find konkrete eksempler, du kan bruge til at beskrive og begrunde din mening. Steder/ting, der er specielle - det kan både være positive og negative ting. 

 • Konklusion: Afrund anmeldelsen ved at trække de vigtigste pointer frem. Det er også her du tilkendegiver, om du vil anbefale det, du anmelder. Giv evt. en karakter, 7 ud af 10 stjerner eller lignende.

c. Du skal vide, hvad du mener: Det er vigtigt, at du har en holdning til emnet, som du anmelder. Vær tydelig når du forklarer, hvad du mener og husk at begrunde det.
d. SprogetSkriv på en måde, så læseren både lærer noget, men også bliver underholdt og interesseret. Brug gerne billedsprog, eksempler, ordspil og masser af tillægsord. Sproget skal være levende og beskrivende. 
 
Sproget skal også signalere, at du har sat dig ind i tingene. Vær derfor grundig i dine argumenter. 
 
Man må gerne vælge en “skæv vinkel” eller tænke og skrive på en kreativ måde, når man anmelder, men indholdet må ikke kunne misforstås. Sproget må altså gerne være farverigt og humoristisk, men aldrig useriøst. 
e. Fakta: Kom med relevant fakta om det du anmelder - enten inde i teksten eller i en faktaboks. Her er nogle eksempler på relevant fakta:
 • Bog: forfatter, forlag, antal sider, udgivelses år, osv. 
 • Film: instruktør, længde, årtal, præmiere (hvor), osv.
 • Oplevelse: åbningstider, beliggenhed, pris, osv.
 • Objekt (ting): specifikationer, pris, forhandlere, osv. 
 
3. Layout
a. En anmeldelse skal have en rubrik (overskrift) 
b. En anmeldelse skal have en byline
 • Dato: hvornår er den skrevet.
 • Anmelder: navnet på anmelderen - det er dig.
c. Hvis der står i opgaven, at anmeldelsen skal trykkes i en avis, skal den stå i spalter.
d. Der kan bruges mellemrubrikker.
e. Citater kan være fremhævede. Fx kursiv.
f. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node