Anmeldelse

 
1. Hvad er det?
Formålet med en anmeldelse er at give en vurdering af noget bestemt - fx en bog, en film eller en oplevelse - videre til en læser.
a. En anmeldelse er en tekst, hvor forfatteren/anmelderen giver sin egen vurdering af fx en film, bog, koncert, oplevelse el. lign. 
b. En anmeldelse er subjektiv. Dvs. det er anmelderens egne meninger og holdninger, der kommer til udtryk.
c. Anmelderens opgave er at beskrive sin egen oplevelse, så modtageren kan tage stilling til om han/hun vil se filmen, læse bogen, se udstillingen osv.
d. Der bruges masser af sproglige virkemidler i en anmeldelse. Fx sammenligninger, billedsprog, ordspil osv. Sproget er ofte interessant og det kan være underholdende læsning. Der bruges mange tillægsord, pudsige sætninger og kvikke bemærkninger. Anmelderen må gerne lyde "ovenpå" og intelligent.
e. Anmelderen skal beskrive emnets væsentligste indhold, men må ikke afsløre vigtige ting, som vil kunne ødelægge oplevelsen for modtageren. Dette kaldes i populært sprog en "spoiler".
f. En anmeldelse skal afsluttes med en konklusion, hvor der gives en samlet vurdering / bedømmelse af oplevelsen.
 
Denne konklusion kan suppleres med en karakter: fx 4 ud af 5 stjerner eller andet. Karakteren er dog ikke et krav.
g. Anmeldelse hører under kategorien: opinion.
 
2. Hvordan skriver jeg?
a. Giv din anmelse en overskrift (rubrik), som beskriver din helhedsoplevelse. Fx. "Forfærdelig oplevelse i Tivoli" eller "Fantastisk ungdomsroman med bid i" el. lign.
 
Rubrikken i en anmeldelse afslører næsten altid, hvad anmelderen mener. Husk at rubrikken skal fange læserens opmærksomhed, så den må gerne være spøjs, skæv, humoristisk, vred, malerisk eller på anden måde interessant.
b. Brug jeg-fortæller.
c. Komposition: Du kan vælge at bruge følgende opbygning (komposition):
 • Indledning: beskriv kort hvad du anmelder og din oplevelse deraf. 
 • Resume: Giv et resume af det, du skal anmelde (uden at afsløre vigtige ting, som fx slutningen af bogen)

 • Uddybning: Her går du længere ned i din begrundelse. Vær tydelig omkring hvad du kan lide og hvad du ikke synes så godt om. Du kan blandt andet også komme ind på en målgruppe.

 • Eksempler: Find konkrete eksempler, du kan bruge til at beskrive og begrunde din mening. Steder/ting, der er specielle - det kan både være positive og negative ting. 

 • Konklusion: Afrund anmeldelsen ved at trække de vigtigste pointer frem. Det er også her du tilkendegiver, om du vil anbefale det, du anmelder. Giv evt. en karakter, 7 ud af 10 stjerner eller lignende.

d. Det er vigtigt, at du har en holdning til emnet, som du anmelder.
e. En anmelder er dygtig til at beskrive og formidle. Derfor er mange anmeldelser fyldt med billedsprog, eksempler, ordspil og masser af tillægsord. Man kan sige at sproget skal være levende og beskrivende.
 
Anmelderen skal selv være dygtig og overbevisende i sine forklaringer - Skriv derfor på en måde, så den læseren både lærer noget, men også bliver underholdt og interesseret.
 
Sproget skal signalere, at du har sat dig ind i tingene og er grundig i dine argumenter. Sproget må gerne være farverigt og humoristisk, men aldrig useriøst. 
f. Man må gerne vælge en “skæv vinkel” eller tænke og skrive på en kreativ måde, når man anmelder.
g. Der skal oplyses relevante fakta om det du anmelder - enten inde i teksten eller i en faktaboks. Her er nogle eksempler på relevant fakta:
 • Bog: forfatter, forlag, antal sider, udgivelses år, osv. 
 • Film: instruktør, længde, årtal, præmiere (hvor), osv.
 • Oplevelse: åbningstider, beliggenhed, pris, osv.
 • Objekt (ting): specifikationer, pris, forhandlere, osv. 
 
3. Layout
a. En anmeldelse skal have en rubrik (overskrift) 
b. En anmeldelse skal have en byline
 • Dato: hvornår er den skrevet.
 • Anmelder: navnet på anmelderen - det er dig.
c. Hvis der står i opgaven, at anmeldelsen skal trykkes i en avis, skal den stå i spalter.
d. Der kan bruges mellemrubrikker.
e. Citater kan være fremhævede. Fx kursiv.
f. Hvis du har søgt oplysninger, så husk at angive kilder
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node